Konferencija Prijava
Predavači Mentori Agenda
Partneri Kontakt

ENG

KREATIVNIH KONFERENCIJA INDUSTRIJA NIŠ

Goran

Mladenović

Ana

Filipova

Krunoslav

Ris

Miloš

Paunović

Marijana

Bošnjak

Nenad

Stojanović

6

3

 

 

U gradu Nišu postoji veliki broj mladih kreativnih ljudi koji se bave nekom vrstom kreativnih industrija ali nisu u mogućnosti da unaprede svoje znanje u veštine i budu edukovani od eksperata iz ovih oblasti.

 

U aprilu ove godine, Mladi ambasadori su zajedno sa Ambasadom Švedske u Beogradu organizovali konferenciju posvećenu informaciono-komunikacionim tehnologijama i različitim programima konferencije prisustvovalo je više od 500 mladih ljudi.

 

U jesen 2015. OCD Proaktiv i Kontra studio uz podršku partnera pokrenuli su Deli prostor za kreativno delovanje. Deli prostor spaja kreativne ljude koji u njemu rade i dele svoje ideje, znanje i iskustva. Deli čine ljudi koji povezuju svoje veštine u zajedničke poslovne poduhvate.

 

Ovakva zainteresovanost mladih je pokazala da su mladi u Nišu željni primera dobre prakse i inovativnih pristupa i da je potrebno proširiti program na još neke vidove kreativnih industrija.

 

Od 3. do 7. decembra biće održana prva Konferencija kreativnih industrija u Nišu.

Cilj „KreNi“ konferencije jeste predstavljanje kreativnih industrija kao alata za rešavanje problema u društvu.

 

 

KreNi konferencija predstavlja nastavak u promociji kreativnih industrija u Nišu.

Više od 100 mladih ljudi u Nišu imaće priliku da steknu nova znanja od eksperata iz oblasti arhitekture, dizajna, advertajzinga, filma, fotografije I informacionih tehnologija koja će ih osnažiti da kreiraju inovativna rešenja za probleme koje primećuju u svom okruženju.

 

 

 

3. DEC

7. DEC

 

Učesnici obuka će uz pomoć svojih predavača i mentora razviti svoje ideje koje će predstaviti poslednjeg dana na donatorskoj konferenciji. Da biste bili izabrani za učestvovanje u radionicama potrebno je da imate osnovno znanje iz oblasti za koju se prijavljujete. Za svaku oblast biće izabrano 15 do 20 učesnika/ca.

Prva dva dana biće radionice iz svih 6 oblasti. Na početku svaki predavač održi petnestominutno predavanje za sve učesnike a nakon toga drži radionice za svoju grupu ljudi i nakon obuke daje im zadatke.

Trećeg dana biće održana prezentacija radova učesnika i nakon toga biće izabrano po petoro najboljih iz svake oblasti koji će nastaviti dalje. Sledi formiranje 5 timova u kojima će biti po jedan predstavnik svake industrije i definisanje problema koji će razvijati.

Četvrtog dana mentori će raditi sa timovima na razvijanju njihovih ideja i rešenja, kao i pripremanje učesnika za finalnu prezentaciju.

Poslednjeg, petog dana konferencije biće održane 3 debate sa predstavnicima ambasada, fondacija i kompanija o njihovom radu i društvenom angažovanju. Ovo je ujedno i glavni događaj koji će biti donatorskog tipa. Između debata biće prezentovane ideje na kojima je rađeno prethodnog dana i svaki posetilac moći će da podrži jednu ili više njih.

 

Osigurajte učešće na konferenciji kupovinom donatorskih vaučera!

 

-Kompanije, fondacije, ambasade i javne institucije -10.000,00 RSD;

-Pojedinci koji se prijave do odredjenog datuma i budu izabrani da učestvuju u radionicama:

   Do 20.11.2015. - 500,00 RSD

   Do 25.11.2015. - 750,00 RSD

   Do 30.11.2015.  - 1000,00 RSD

 

Predavači

Mentori

Učesnika

*official hashtag

Lyubo

Yonchev

Nikola

Andonov

Ivan

Redi

Milan

Janić

Saina Koohnavard

Željko Mirković

Zemlja: Bugarska

Sektor: Film

Zemlja: Srbija

Sektor: Arhitektura

Zemlja: Francuska

Sektor: Advertajzing

Zemlja: Švedska

Sektor: Dizajn

Predavača

Ideja

Mentora

Panela

100

14

5

#KreNI

Saznaj nešto više o njima:

www.kreni.org

 

Zemlja: Srbija/Austrija

Sektor: Arhitektura

Zemlja: Srbija

Sektor: Film

Petyo Budakov

Timothy Newborn

Zemlja: Bugarska

Sektor: Dizajn

Zemlja: SAD

Sektor: Dizajn

Fadil

Šarki

Saša Đorđević

Zemlja: Srbija

Sektor: Fotografija

Zemlja: Srbija

Sektor: Fotografija

Predavači

Mentori

Veljko

Radovanović

Zemlja: Srbija

Sektor: IT

Marko

Smiljanić

Zemlja: Srbija

Sektor: IT

Siniša Perović

Zemlja: Srbija

Sektor: IT

Ivo

Matejin

Zemlja:  Srbija

Sektor:  Dizajn

10.00h Otvaranje KreNi konferencije

10.20h „Master class“ predavača

14.00h Ručak

15.00hRadionice 1

18.00h Projekcija evropskog filma

22.00h Žurka

 

 

 

09.00h Definisanje problema i načina rešavanja

14.00h Ručak

15.00h Rad sa mentorima

18.00h EU film

 

 

 

 

11.00h Uvod

11.10h Mladi ambasadori

11.15h Deli

11.20h Prvi panel sa predstavnicima ambasada u Srbiji

12.00h Pauza za kafu

12.10h Drugi panel sa predstavnicima fondacija

12.50h Pauza za kafu

13.00h Treći panel sa društveno odgovornim kompanijama

13.40h  Prezentacija svih 5 ideja razvijenih na konferenciji

14.20h Ručak

16.00h Proglašenje pobednika i zatvaranje konferencije

22.00h Žurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00h Radionice 2

14.00h Ručak

15.00h Izrada radova

18.00h Projekcija evropskog filma

 

 

 

 

 

 

08.00h Predaja radova

11.00h Prezentacija radova svih učesnika

14.00h Ručak

15.00h Proglašenje petoro najboljih iz svake oblasti

16.00h Formiranje timova

16.30h Obilazak lokalne samouprave i anketa sa građanima

18.00h EU film

 

 

 

 

 

 

 

3. DEC

4. DEC

5. DEC

6. DEC

7. DEC

do početka ostalo još:

do kraja ostalo još:

Agenda

Crowdfunding

Partneri

Udruženje „Mladi ambasadori“ je omladinska organizacija koja je osnovana u cilju jačanja kapaciteta mladih kroz akcije usmerene na međusektorsku saradnju kao i na lično usavršavanje svakog pojedinca sa idejom daljeg doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Vizija Mladih ambasadora je otvoreno društvo u kome su mladi aktivno uključeni u razvoj zajednice i regionalne saradnje kroz učešće u procesima donošenja i realizacije odluka.

 

 

www.ambasador.rs

Crowdfunding

podrška

Konferenciju su pomogli:

 

Kontakt

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Balkanska 2, 18000 Niš

info@kreni.org

 

Logo napravila Dimitrija Savić; Sajt napravio Aleksandar Gavrić;